Glastuinbouwsector-en-CO2.jpg

How can CO2 help greenhouses achieve carbon neutrality by 2040? (Article in Dutch)

Glastuinbouwsector en Kooldioxide

Het is iedereen wel duidelijk dat verduurzaming van de glastuinbouw sector van groot belang is. We horen bijna dagelijks nieuwsberichten over uitstoot, milieu en de steeds strengere eisen waar we als land aan moeten voldoen. Uiteindelijk zullen we met zijn allen onze CO2 uitstoot moeten verminderen. Voor de glastuinbouwsector heeft dit grote gevolgen. In dit artikel leggen we uit hoe dit precies zit en welke impact dit op uw bedrijf zal hebben. Het is van belang om nu actie te ondernemen en te investeren in verduurzaming, om zo klaar te zijn voor de toekomst en succesvol en duurzaam te blijven ondernemen in de glastuinbouwsector.

Voor glastuinbedrijven is het toevoegen van CO2 een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering. Planten hebben CO2 nodig om te kunnen groeien. Bedrijven die meer opbrengst uit hun gewassen willen halen voegen extra CO2 toe, vaak zelf geproduceerd door de verbranding van aardgas in ketels en WKK’s waarbij CO2 vrij komt, soms ook door het inkopen van vloeibare CO2 die dan geleverd wordt door tank trucks of via pijpleidingen.

Gasvrij vanaf 2040

Het kabinet heeft in het klimaatakkoord bepaald dat de glastuinbouw vanaf 2040 fossielvrij moet zijn en dus geen gas meer kan verbranden voor het opwekken van CO2. In een klimaatneutrale glastuinbouw zonder aardgas, moet de CO2 uit andere bronnen komen. De meerderheid van CO2 bronnen zijn gebaseerd op fossiele brandstoffen. Hierdoor zijn de prijzen van CO2 aan fluctuatie onderhevig, en flink gestegen in 2022. Bovendien is de leverzekerheid van de externe vloeibare CO2 onzeker zoals glastuinbouwers in het zuidwesten van Nederland in 2022 hebben ondervonden toen een grote kunstmestfabriek de productie staakte waardoor er geen CO2 meer geproduceerd en geleverd werd. Om deze problemen op te lossen, is het noodzakelijk om de CO2-voorziening onafhankelijk te maken en in eigen beheer te hebben, zodat we een klimaatneutrale glastuinbouw kunnen realiseren die voldoet aan wet- en regelgeving, en leverzekerheid en prijsstabiliteit garandeert.

Circulaire CO2 oplossingen

Skytree biedt een duurzame oplossing voor CO2 voor de glastuinbouwsector: “Circulaire CO2“. Door gebruik te maken van Skytree Decentralized Direct Air Capture (DDAC) apparaten die op locatie bij de glastuinbouwer worden geplaatst, kan CO2 uit de buitenlucht worden gehaald en als geconcentreerde luchtstroom in de kas worden gebracht via dezelfde CO2 leidingen die nu worden gebruikt. De grondstof van Skytree apparaten is de buitenlucht, waardoor deze technologie een klimaatneutrale CO2-oplossing biedt. Niet alleen wordt zo de CO2 geleverd die nodig is voor een hoge productiviteit, maar ook wordt de CO2 in de buitenlucht verminderd, in plaats van te worden opgewekt uit fossiele brandstoffen.

Door gebruik te maken van duurzame subsidieregelingen zoals de SDE++, MEI en EG krijgen glastuinbouwers de kans om gesubsidieerd te investeren in de nieuwste technologieën voor een klimaatneutrale glastuinbouw. Dit maakt het voor glastuinbouwers makkelijker om te voldoen aan de eisen van het klimaatakkoord omdat de aanschafkosten deels worden gesubsidieerd.

Kiest u ook voor Skytree?

De glastuinbouw sector moet zich gaan voorbereiden op een toekomst zonder aardgas. Het is daarom van groot belang om op tijd te beginnen met alternatieve CO2 oplossingen voor uw bedrijf. Door op tijd te handelen en te investeren in Skytree apparaten start u op tijd om straks aan wet- en regelgeving te voldoen en levert u een echte bijdrage aan de verduurzaming van ons land. Er kan eenvoudig gestart worden met het plaatsen van 1 of enkele Skytree apparaten die ieder een capaciteit hebben van 200kg CO2 per dag. Op termijn kan het aantal Skytree systemen toenemen terwijl de huidige opwekking of levering van CO2 wordt afgebouwd. Heeft u interesse in de Skytree oplossing en wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.